• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
1.01 Comissió de Govern Local de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

1.02 Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la CGLC
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

1.03 Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
Departament de Presidència

1.04 Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

1.05 Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Departament de Justícia

1.06 Observatori Català de la Justícia
Departament de Justícia

1.07 Grups de Treball de Transparència, accés a la informació i bon govern
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

1.08 Jurat Premis ADR Justícia
Departament de Justícia

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC