• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Més de 200 assistents debaten al Seminari de Dret Local de l'FMC sobre la comanda de gestió i les concessions de servei públic
Més de 200 assistents debaten al Seminari de Dret Local de l'FMC sobre la comanda de gestió i les concessions de servei públic


Els ponents d'aquesta cinquena sessió del Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya que s'està celebrant aquest matí són Marc Vilalta Reixach, professor de Dret Administratiu de la UB, i Maria Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL Catalunya

10/02/2017

El Seminari de Dret Local de l'FMC pretén aprofundir en l’anàlisi de la nova legislació bàsica de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques amb una incidència transversal en molts aspectes de la gestió municipal i es proposa alhora reflexionar al voltant de qüestions jurídiques de gran complexitat que estan posant d’actualitat tant les demandes socials com les agendes de la nova política.

És per això que la Federació de Municipis de Catalunya va programar aquesta sessió per tractar sobre la comanda de gestió i altres figures afins, amb especial referència al règim establert per la Llei 40/2015, a càrrec de Marc Vilalta Reixach, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona; i sobre la liquidació de les concessions de servei públic, a càrrec de Maria Petra Sáiz Antón, interventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL Catalunya.

La primera sessió del SDL va tenir lloc el 21 d'octubre, i va tractar sobre el procediment negociat a partir de l’entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació i sobre el sector públic institucional després de l’entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

La segona, l'11 de novembre, va tractar sobre l'accés dels electes locals a la informació municipal i sobre el règim sancionador a les lleis 39 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques.

La tercera, el 2 de desembre, va tractar sobre el paper de les administracions en l'ocupació d'habitatges buits en estocs i sobre la incidència de les lleis 30 i 40/2015, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques sobre l'accés a la justícia.

La quarta, el 13 de gener, va tractar sobre la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques a partir de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40 i sobre les competències municipals arran de la sentència de març sobre l'LRSAL.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió octubre
Informació sessió novembre
Informació sessió desembre
Informació sessió gener
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC