• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La Federació de Municipis de Catalunya organitza una nova edició del Seminari Tècnic Local
La Federació de Municipis de Catalunya organitza una nova edició del Seminari Tècnic Local


Tindrà lloc del 28 d'abril al 15 de desembre de 2017. En les tres passades edicions, el Seminari Tècnic Local de l'FMC va aplegar gairebé 800 tècnics locals, en representació d'uns 300 municipis. Organitzat des de l'any 1999, aquest Seminari té l'objectiu de contribuir a la formació continuada dels tècnics d'administració local en les novetats legislatives i tècniques, amb un contingut que possibilita una millora en la gestió dels serveis que els governs locals presten a la ciutadania

12/04/2017

El Seminari 2017 s’iniciarà el 28 d'abril amb una sessió dedicada al planejament urbanístic, amb una conferència que posarà sobre la taula les causes que poden donar lloc a la nul·litat dels instruments de planejament. La Llei de costes, sempre d’actualitat i més en aquests moments que inicia la seva tramitació la Llei sobre ordenació del litoral, i una visió sobre el RPUC i el MUC completen la sessió.

La segona sessió, el 19 de maig, se centrarà en la contaminació atmosfèrica i la corresponent al 12 de juny en la gestió de l’aigua urbana, incloent-hi una visita a la font Màgica de Montjuïc. El 14 de juliol, en la sessió dedicada a l’urbanisme s’abordaran tres temes de divers contingut però, alhora, de gran actualitat.

Després del parèntesi estival, al 22 de setembre tindrem una sessió dedicada a tres aspectes d’ampli abast en relació als projectes en el medi urbà, un element de referència de Barcelona. La sisena sessió, el 8 d'octubre, s’analitzaran aspectes relacionats amb la gestió urbanística, una de les matèries amb major demanda a les enquestes.

Les dues darreres sessions d’enguany se centraran en la gestió dels serveis urbans, el 3 de novembre, abordant un tema de gran actualitat com és la gestió sostenible i la economia circular en relació als RSU; i en la mobilitat, el 15 de desembre; sens dubte una de les àrees d’actuació dels municipis que més canvis està experimentant als darrers anys.

Confiem, doncs, que el programa que oferim, amb destacats ponents tots ells especialistes en els temes que es plantegen, serà d’interès pels tècnics locals.

Com és ja tradicional, el Seminari Tècnic Local té vocació de ser generalista a diferència dels cursos especialitzats que, en paral·lel, organitza la Federació de Municipis de Catalunya. El seu temari contempla l’urbanisme, la gestió urbanística, el medi ambient, la gestió de serveis públics, els projectes urbans, la mobilitat i altres temes rellevants, amb la voluntat d’arribar al major nombre possible de tècnics, tot i ser conscients que alguns dels temes que s’aborden al Seminari tenen incidència en les tasques diàries d’una part dels assistents atesa l’especialització dels tècnics en molts municipis. Per aquesta raó, i amb l’objecte d’atendre les necessitats de la majoria dels participants, el programa de l'edició 2017 s’ha confeccionat tenint en compte les respostes a l’enquesta realitzada al final de la passada edició, que recullen les propostes dels assistents i destaquen les matèries que tenen més interès.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC