• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El règim jurídic del personal indefinit no fix dels ens locals, analitzat al Seminari de Dret Local de l'FMC
El règim jurídic del personal indefinit no fix dels ens locals, analitzat al Seminari de Dret Local de l'FMC


El Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya i que s'està celebrant aquest matí amb l'assistència de 190 electes i tècnics, també debatrà sobre el Registre General Electrònic en el marc de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques

10/03/2017

La sessió ha començat amb la ponència de Joan Mauri Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, que ha parlat sobre el règim jurídic del personal indefinit no fix dels ens locals.

Seguidament el torn ha estat per Jordi Cases Pallarès, secretari de l'Ajuntament de Barcelona, que ha tractat sobre el Registre General Electrònic en el marc de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Recordem que el programa del Seminari de Dret Local mira d’estar atent a dos grans eixos. D’una banda, pretén aprofundir en l’anàlisi de la nova legislació bàsica de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques, vigent a partir del mes d’octubre i que, sens dubte, tindrà una incidència transversal en molts aspectes de la gestió municipal. D’una altra banda, el Seminari es proposa també reflexionar al voltant de qüestions jurídiques de gran complexitat que estan posant d’actualitat tant les demandes socials com les agendes de la nova política. El programa es completa al llarg del curs amb l’organització d’una o dues sessions monogràfiques addicionals, d’accés lliure per a les persones inscrites al Seminari.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació i programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC