• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Reunió de treball de l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC
Reunió de treball de l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC


Aquest matí ha tingut lloc una reunió de la presidència de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la Federació de Municipis de Catalunya, per tractar dels aspectes relatius a les esmenes als pressupostos generals de l'Estat que afecten a la regla de despesa, a la reposició d'efectius i a la disposició addicional 27ena relativa als serveis públics locals

11/05/2017

En la reunió, presidida per Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i president de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la Federació de Municipis de Catalunya, hi han assistit, a més dels tècnics de l'FMC adscrits a l'Àmbit, els assessors en matèria d'Hisenda i de Funció Pública, Javier Requejo, interventor de fons d'administració local, Fernando Hernández Baena, lletrat de la Diputació de Barcelona, i el secretari general de l'FMC, Juan Ignacio Soto Valle.

L'FMC realitzarà un seguiment del procés d'esmenes al Projecte de llei de pressupostos de l'Estat pel que fa a les matèries que han estat objecte de tractament i acord en el Comitè Executiu i prepararà una sessió informativa per estudiar aquest projecte de llei quan hagi passat el tràmit d'aprovació al Senat.
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC