• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Els serveis de la Federació de Municipis de Catalunya

Formació
La Federació de Municipis de Catalunya té una dilatada tradició formativa de més de trenta anys, iniciada l'any 1983. L'experiència acumulada durant aquests anys ha consolidat el desenvolupament de programes i accions en matèria de formació a l’abast dels governs locals. Això ha permès la construcció d’un espai útil per incrementar la capacitació dels treballadors públics i dels professionals vinculats a les administracions locals i contribueix a assolir l’objectiu de millorar el funcionament dels nostres governs locals i els serveis públics que presten als ciutadans i ciutadanes.

Butlletí digital
És la ‘newsletter’ setmanal de l’entitat, que recull de manera immediata, puntual i amb un disseny gràfic clar, agradable i pràctic totes aquelles notícies generades per les pròpies àrees de la casa, així com també les informacions d’interès per al món local generades per altres instàncies o entitats. Cada referència té enllaç a més informació publicada al web de l’FMC. En aquest butlletí també es recullen les disposicions jurídiques publicades durant la setmana en curs al BOE i al DOG que fan referència a l’administració local. I finalment, hi ha una ressenya dels actes d’agenda programats tant per l’FMC com per altres entitats i que són d’importància per als electes i tècnics locals.

Revista FMC
És la revista bimensual que publica l’FMC. Recull la informació derivada de les activitats de l’entitat i opinions i notícies que poden ser d’interès per al món local, així com també reportatges, entrevistes i informes relacionats amb el municipalisme.

Fitxer d’Ajuntaments
Fitxer que recull tota la informació tècnica i política de cada ajuntament català. S’actualitza permanentment.

Codi de Règim Local
Recull actualitzat de tota la legislació estatal i autonòmica que afecta les entitats locals, amb concordances per facilitar la recerca d’informació. L’accés és restringit als adherits a la Federació de Municipis de Catalunya.

Acord comú
Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
REVISTA FMC