• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Drets Socials
Educació, Serveis socials, Salut, Consum; polítiques públiques per a la infància i la gent gran; igualtat de gènere; habitatge social; polítiques per a la igualtat; immigració i nova ciutadania.

Drets Socials
Educació, Serveis socials, Salut, Consum; polítiques públiques per a la infància i la gent gran; igualtat de gènere; habitatge social; polítiques per a la igualtat; immigració i nova ciutadania.Documentació:

Explicació procediment art 7 LLei 24 2015.pdf
16-FMC-ACM-Dep Benestar Social i Família en matèria de serveis s.pdf
10-FMC-ACM...Fons d'habitatge lloguer destinat polítiques socials.pdf
Document_CriterisGenerals_Programacio2017_2018.pdf
Acta_Junta Herències_Sessió1_1 desembre 2017.pdf
Acta_Junta Herències_Sessió2_19 desembre 2017.pdf
Nota seguiment_Junta Herències_Sessions1_2_2017.pdf
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC