• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Alta Comissions

ÀMBITS SECTORIALS DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
FITXA D’ADSCRIPCIÓ
 Càrrec Electe  Tècnic Entitat Pública
Nom:
Cognoms:
Mail:
Telèfon:
Adreça:
Tipus Entitat:
Entitat:
Càrrec:
Seleccioneu les àrees de les vostres regidories
Àrea:

A continuació seleccioneu la casella corresponent: primer de l’Àmbit o Àmbits sectorials i després de les línies de treball associades a cada un d’ells en les què vulgueu participar

 BON GOVERN I INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA
 Democràcia local. Innovació democràtica
 Participació. Transparència i Bon Govern
 Reformes institucionals del govern i de l'administració local
 Règim electoral. Estatut dels electes locals
 e-administració, e-governement
 Unió Europea: Adaptació dels governs locals a les directives comunitàries
 DRETS SOCIALS
 Educació
 Serveis Socials
 Infància
 Polítiques d'Igualtat de Gènere
 Immigració i Nova Ciutadania
 Salut
 Consum
 Habitatge Social
 SERVEIS ECONÒMICS
 Hisenda i Finançament Local
 Relacions i seguiment de l’activitat econòmicfinancera i participació en els ingressos de les AP (Generalitat-Estat)
 Serveis Econòmics Locals
 Pressupostos Locals
 Ocupació Pública. Recursos Humans sector públic local. Relacions col·lectives
 TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS URBANS
 Territori, Urbanisme i Habitatge
 Sostenibilitat, Polítiques ambientals i canvi climàtic. Eficiència energètica i estalvi energètic
 Aigua, Residus i Neteja
 Transports i Infraestructures
 Agricultura, ramaderia, pesca
 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
 Polítiques d'Ocupació. Formació. Intermediació. Orientació Laboral
 Concertació Econòmica. Plans Estratègics Locals. Emprenedoria
 Promoció Econòmica
 Comerç. Fires i Mercats
 Turisme. Indústria
 PREVENCIÓ I SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL
 Seguretat Ciutadana
 Sistema de Policia de Catalunya. Policia Local. Coordinació Institucional
 Seguretat Viària. Prevenció
 Seguretat en espais públics. Prevenció de riscos. Protecció Civil
 CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS
 Cultura. Museus, biblioteques, patrimoni històricocultural
 Jornades Europees del Patrimoni
 Cultura popular. Programes Culturals. Festes tradicionals
 Joventut. Polítiques de Joventut. Plans d'Acció
 Esports. Programes promoció esport, equipaments esportius
 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
 Població i Demarcació Territorial
 Petits Municipis
 Comarques i Consells Comarcals
 Organització i Delimitació Territorial
 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
 Cooperació al desenvolupament. Cooperació a la descentralització i enfortiment institucional
 Solidaritat i ajuts humanitaris. Polítiques d’ajuts als refugiats
 Defensa justícia social i comerç just
 Programes Europeus i Internacionals Cooperació
ENVIAR

Us informem que les vostres dades personals s’inclouran en el fitxer de COMISSIONS que té com a finalitat facilitar la gestió de les Comissions pel que fa a convocatòries i planificacions. El responsable del tractament és la Federació de Municipis de Catalunya. No es preveu la cessió de dades.
Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, d’acord amb la Llei de Protecció de dades (LOPD), mitjançant escrit adreçat a la Federació de Municipis de Catalunya, c/ Via Laietana, 33, 6è. 1a, 08003 Barcelona.

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC