• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Llista de Jornades

Llista de Jornades
· Jornada per un Nou Model d'Orientació i Intermediació Laboral-16/03/2017
· Jornada Videovigilància policial de l'espai públic-21/02/2017
· Jornada Codi Ètic per electes i alts càrrecs dels Governs Locals-03/02/2017
· La Gestió dels Serveis Públics Locals. Metodologia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió-14/12/2016
· Internacionalització dels Municipis. Jornada formativa europea 2016-17/11/2016
· Els Serveis Municipals de Protecció Civil-10/11/2016
· Aspectes claus de la Hisenda Local. El Pressupost i les Ordenances Fiscals 2017: Eines de planificació estratègica de les polítiques públiques-15/09/2016
· La planificació estratègica i la gestió dels RRHH des de la perspectiva de la responsabilitat política-15/07/2016
· Democràcia digital, reptes i experiències-06/07/2016
· El Lideratge Polític de la Seguretat Local-13/06/2016
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC