• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
2.01 Comissió Mixta Departament d’Ensenyament-FMC-ACM
Departament d'Ensenyament

2.02 Comissió de Seguiment de l’Acord Marc (Contracte-Programa)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.03 Consell de Direcció del CatSalut
Departament de Salut

2.04 Consell d’Administració i consell Assessor del CIRE (Centre d'Iniciatives per a la Reinserció)
Departament de Justícia

2.05 Consell Escolar de Catalunya
Departament d'Ensenyament

2.06 Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.07 Consell Consultiu de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut

2.08 Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.09 Comissió de Seguiment del Fons d'Habitatges de lloguer per a polítiques socials
Agència de l'Habitatge de Catalunya

2.10 Grup de treball per a l'elaboració d'un projecte de llei de contractes de serveis a les persones
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

2.11 Grup de Treball per elaborar la proposta catalana de modificació del bo social en l'àmbit de l'energia
Departament de Presidència

2.12 Grup de Treball per elaborar l'estratègia de prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica
Departament de Presidència

2.13 Comissió d'habitatge i assistència per a situacions d'emergència social (CHASE)
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

2.14 Taula d'emergència d'habitatge i la pobresa energètica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.15 Consell Català de la Formació Professional
Departament d'Ensenyament

2.16 Comissió Interdepartamental de Drogues
Departament de Salut

2.17 Comissió Interinstitucional per a la prevenció i control del mosquit tigre
Departament de Salut

2.18 Consell de Direcció de les Regions Sanitàries de Catalunya
Departament de Salut

2.19 Consell de Salut de Catalunya
Departament de Salut

2.20 Taula de Coordinació Local
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.21 Comissió Mixta Departament i Entitats Municipalistes
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.22 Consell General de Serveis Socials
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.23 Consell de la Gent Gran
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.24 Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.25 Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.26 Observatori Català de la Familia
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.27 Taula de Ciutadania i Immigració
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.28 Comissió Mixta Paritària Generalitat-Ens Locals en matèria d'Immigració estrangera, apatrídia, protecció internacional i retorn
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.29 Comissió Interinstitucional d'Igualtat de Gènere
Institut Català de les Dones

2.30 Comissió tècnica de treball del Programa d'Impuls en el marc del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.31 Comissió tècnic de Policia sanitària Mortuòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
Departament de Salut

2.32 Consells de Participació de les Regions Sanitàries de Catalunya
Departament de Salut

2.33 Consells Territorials Consultius i de Coordinació de Salut Pública
Departament de Salut

2.34 Comissió per a l'elaboració del Pla Estratègic de Salut de la Regió Sanitària de Girona
Departament de Salut

2.35 Comissió per a l'elaboració del Pla Estratègic de Salut del Baix Llobregat de la Regió Sanitària de Barcelona
Departament de Salut

2.36 Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Consum
Departament d'Empresa i Coneixement

2.37 Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.38 Consell Català de l'Alimentació
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

2.39 Observatori per a la Igualtat de Gènere
Departament de la Presidència

2.40 Grup Tècnic de Coordinació Interdepartamental i Interadministratiu en seguretat alimentària (ACSA)
Departament de Salut

2.41 Grup de treball Decret de menjador escolar
Departament d'Ensenyament

2.42 Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (CNLGBTI)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.43 GT Observatori al Final de la Vida
Departament de Salut

2.44 Grup de treball de manteniment de centres escolars (Comissió mixta Ensenyament)
Departament d'Ensenyament

2.45 Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.46 Comissió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar
Síndic de Greuges de Catalunya

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC