• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
3.01 Comissió de Cooperació Local de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

3.02 Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER (2014-2020)
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

3.03 Consell Rector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

3.04 Comissió Paritària de Formació Local de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

3.05 Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

3.06 Consell Català d'Estadística
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

3.08 Junta d'Herències
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

3.09 Jurat d'Expropiació
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

3.10 Jurat 4a edició dels Premis Alfons Ortuño
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

3.11 Grup de treball per estudiar el retorn de les competències de selecció de funcionaris d'habilitació estatal
Departament de la Presidència

3.12 Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

3.13 Consell Català de la Funció Pública
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

3.14 Junta de Govern del CEMICAL
Altres entitats

3.15 Grup Interinstitucional d'Experts de Contractació (GIEC)
Altres entitats

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC