• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Llista de Sessions

Llista de Sessions
· Les ocupacions il·legals d'habitatges. Un enfocament des de la seguretat jurídica i la protecció dels drets-17 març 2017
· Cicle Europa a Debat: Des d'una mirada local- SESSIÓ 1 DE DESEMBRE DE 2016
· Cicle Europa a Debat: Des d'una mirada local- SESSIÓ 26 DE GENER DE 2017
· Cicle Europa a Debat: Des d'una mirada local- SESSIÓ 12 DE GENER DE 2017
· Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en situació d'exclusió residencial-21 setembre 2016
· Jornada de presentació del Model de Serveis Socials Bàsics MSSB a càrrecs electes-20 setembre 2016
· Línies estratègiques i objectius del Departament de Salut- 20 juliol 2016
· Sessió Presentació Estudi Discapacitat, Integració i el Paper de les TIC-15 juliol 2016
· Cicle Europa a Debat_Des d'una mirada local_Com incideix planejament en la millora eficàcia i sostenibilitat ciutats_Sessió 2 desembre 2015
· Cicle Europa a Debat_Des d'una mirada local_L'ocupació i l'àmbit transfronterer_Sessió 18 novembre 2015
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC