• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Menú
Comitè Executiu

És l’òrgan de direcció ordinària de l’entitat que decideix les seves prioritats i la seva actitud davant de les qüestions que afectin els ajuntaments. Està constituït pel president i un nombre variable de vicepresidents i vocals. Correspon al Comitè Executiu preparar i executar els acords del Consell Nacional, executar els acords de l'Assemblea, administrar el patrimoni, dirigir la realització d'estudis, orientar les publicacions, mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions, dirigir els serveis i la gestió pressupostària, instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa, elaborar el pressupost i els comptes anuals i quantes altres li atribueixin els Estatuts. 

La Presidència 
El president i els vicepresidents són elegits per l'Assemblea General d'entre els membres del Comitè Executiu. El president de l'FMC ho és també del Consell Nacional i les seves funcions són representar legalment la Federació, convocar, presidir i aixecar les sessions del Comitè Executiu i del Consell Nacional i dirigir les seves deliberacions, podent decidir amb vot de qualitat en cas d'empat, convocar l'Assemblea General, proposar el Pla d'activitats de la Federació al Consell Nacional, ordenar els pagaments vàlidament, executar els acords del Comitè Executiu i formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi la Federació en defensa dels interessos generals de les col·lectivitats locals. També exerceix les altres funcions que li atribueixen els estatuts. 

La Secretaria General 
El secretari general és designat pel Comitè Executiu per tal d'assegurar el funcionament dels serveis de la Federació i facilitar la vida associativa i actua sota la dependència del president i del Comitè Executiu. Exerceix també les funcions de Secretaria del Consell Nacional. Les seves funcions són dirigir els serveis tècnics i administratius de la Federació, convocar, per encàrrec del president respectiu, les sessions del Comitè Executiu i de les comissions sectorials, preparar l'ordre del dia i la documentació de les reunions del Comitè Executiu i de Consell Nacional aixecar les actes, custodiar i posar al dia el registre i l'arxiu general de la Federació, exercir de cap del personal dels serveis de la Federació i portar el control de la tresoreria i la comptabilitat.
Presidenta

Olga Arnau Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Vicepresidents/es

Àlex Garrido Serra
Alcalde de Manlleu
Alba Pijuan Vallverdú
Alcaldessa de Tàrrega
Eduard Rivas Mateo
Alcalde d'Esparreguera
David Bote Paz
Alcalde de Mataró
Marc Solsona Aixalà
Alcalde de Mollerussa
Xavier Fonollosa Comas
Alcalde de Martorell
Lluís Mijoler Martínez
Alcalde del Prat de Llobregat
Vocals

Rosa Pujol Esteve
Alcaldessa d'Aitona
Adam Tomàs i Roiget
Alcalde d'Amposta
Lluís Guinó i Subirós
Alcalde de Besalú
Carles Luz i Muñoz
Alcalde de Gandesa
Ignasi Simon Ortoll
Alcalde de Lliçà d'Amunt
Natàlia Figueras Pagès
Alcaldessa de Maçanet de la Selva
Laura Campos Ferrer
Alcaldessa de Montcada i Reixac
Francesc Alemany Martínez
Alcalde de Palafolls
Ascensión Ratia Checa
Alcaldessa de Pallejà
Lourdes Aluja Matas
Alcaldessa del Pradell de la Teixeta
Marta Farrés Falgueras
Alcaldessa de Sabadell
Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
Mª Lourdes Fuentes i Faig
Alcaldessa de Santa Cristina d'Aro
Imma Ferret Raventós
Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos
Narcís Fajula i Aulet
Alcalde de Sarrià de Ter
Albert Coberó Aymerich
Alcalde de Súria
Sergi Vallès Domingo
Alcalde de Torrelles de Foix
Josep López i Ruiz
Alcalde d'Ullà
Noemí Trucharte Cervera
Alcaldessa de Vilanova del Camí
Josep Bigorra Llauradó
Alcalde de Vilaplana

Secretari General

Secretàries Generals Adjuntes

Lluís Sais Puigdemont Susanna Mérida López Roser Colomé Soler