• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Menú
Comitè Executiu (2015-2019)

És l’òrgan de direcció ordinària de l’entitat que decideix les seves prioritats i la seva actitud davant de les qüestions que afectin els ajuntaments. Està constituït pel president i un nombre variable de vicepresidents i vocals. Correspon al Comitè Executiu preparar i executar els acords del Consell Nacional, executar els acords de l'Assemblea, administrar el patrimoni, dirigir la realització d'estudis, orientar les publicacions, mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions, dirigir els serveis i la gestió pressupostària, instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa, elaborar el pressupost i els comptes anuals i quantes altres li atribueixin els Estatuts. 

La Presidència 
El president i els vicepresidents són elegits per l'Assemblea General d'entre els membres del Comitè Executiu. El president de l'FMC ho és també del Consell Nacional i les seves funcions són representar legalment la Federació, convocar, presidir i aixecar les sessions del Comitè Executiu i del Consell Nacional i dirigir les seves deliberacions, podent decidir amb vot de qualitat en cas d'empat, convocar l'Assemblea General, proposar el Pla d'activitats de la Federació al Consell Nacional, ordenar els pagaments vàlidament, executar els acords del Comitè Executiu i formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi la Federació en defensa dels interessos generals de les col·lectivitats locals. També exerceix les altres funcions que li atribueixen els estatuts. 

La Secretaria General 
El secretari general és designat pel Comitè Executiu per tal d'assegurar el funcionament dels serveis de la Federació i facilitar la vida associativa i actua sota la dependència del president i del Comitè Executiu. Exerceix també les funcions de Secretaria del Consell Nacional. Les seves funcions són dirigir els serveis tècnics i administratius de la Federació, convocar, per encàrrec del president respectiu, les sessions del Comitè Executiu i de les comissions sectorials, preparar l'ordre del dia i la documentació de les reunions del Comitè Executiu i de Consell Nacional aixecar les actes, custodiar i posar al dia el registre i l'arxiu general de la Federació, exercir de cap del personal dels serveis de la Federació i portar el control de la tresoreria i la comptabilitat.
President

Vicepresidents/es

Xavier Amor i Martín
Alcalde de Pineda de Mar
Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Alcalde de Tarragona
Laura Campos i Ferrer
Alcaldessa de Montcada i Reixac
Josep Salom Ges
Alcalde de Tona
Antoni Masana í Ubach
Alcalde de Vacarisses
Vocals

Rosa Pujol Esteve
Alcaldessa d'Aitona
Joan Josep Garcia Rodríguez
Alcalde d'Alforja
Fèlix Alonso Cantorné
Alcalde d'Altafulla
Mercè Esteve Pi
Alcaldessa de Begues
Amador Marqués Atés
Alcalde de Bossòst
Àlex Hernández González
Alcalde de Cabanes
Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles
Eduard Rivas Mateo
Alcalde d'Esparreguera
Jaume Domènec i Jordà
Alcalde de Falset
Eduard Piera Secall
Alcalde de la Fuliola
Òscar Sierra Gaona
Alcalde de la Llagosta
Àlex Garrido Serra
Alcalde de Manlleu
José Antonio Montero Domínguez
Alcalde de Montornès del Vallès
Ana Maria Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí
Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat
Olga Carbonell í Sabat
Alcaldessa de Sant Climent Sescebes
Marc García Nadal
Alcalde de Sant Julià de Llor i Bonmatí
Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa de Sant Pere de Ribes
Anna Martínez Almoril
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló
Esther Pujol Martí
Alcaldessa de Tiana
Mª. José Beltran Piñol
Alcaldessa de Tivenys
Secretari General

Juan Ignacio Soto Valle
Josep López i Ruiz
Alcalde d'Ullà
Carlos Álvarez i González
Alcalde de Vilamalla