17/11/2023

El Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya continua analitzant temes cabdals per al món local vinculats a qüestions de rellevància

En la sessió d’avui parlem de la influència del Dret penal en l’activitat administrativa i de la contractació pública

Hem començat la sessió amb un nou ‘Espais de Diàleg: El Dret i El Revés’, en que dos especialistes de perfil complementari reflexionen amb les persones assistents sobre temes de rellevància. En aquesta ocasió Juan Ignacio Soto Valle, secretari d’Administració local i professor honorari de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili i Antonio Bueno Armijo, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Còrdova, han parlat de l’Administració pública local i Dret penal: els problemes de la burocràcia defensiva.

La primera ponència tracta la contractació pública i bona administració: un canvi de paradigma. En aquest sentit, José María Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa, ens introdueix a la bona administració en l’actuació pública moderna, posa el context d’una nova cultura de la contractació pública: inversió, qualitat i resultat versus estalvi pressupostari i preu, i explica com anar cap a una nova contractació pública "global” sostenible alineada amb la bona administració. Finalment, ha acabat la seva intervenció parlant sobre la integritat i la seva aplicació en la contractació pública.

Als grups de treball, es parlarà de la subrogació de personal en contractes intensius en mà d’obra, a càrrec de Danae García Manzanares, lletrada de la Direcció de Serveis de Secretaries Delegades de la Diputació de Barcelona; i de la inscripció en el Registre de la Propietat d’usos d’habitatge consolidats per antiguitat, a càrrec de Rafael Arnaiz Ramos, registrador de la propietat.