14/02/2024

On s'inclouen les publicades per l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes (que reben transferències dels fons Next Generation EU)

Les subvencions i les licitacions són el principal instrument de distribució dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'objectiu d'aquest Calendari de properes convocatòries és mostrar una previsió de quines convocatòries seran publicades durant els pròxims mesos, perquè els beneficiaris finals puguin identificar amb temps quins són del seu interès i planificar la presentació de la seva sol·licitud.

D'entre les convocatòries previstes el primer semestre de l'any 2024, aquelles que van destinades concretament als ens locals i que poden ser d'interès són: 
  • Ajuts culturals per a àrees no urbanes, sense import determinat.
  • Actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions a edificis, per import de 80 milions d'euros.
  • Ajuts que promoguin la renaturalització i resiliència urbana, per import de 62 milions d'euros.
  • Obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial on s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, les actuacions d'urbanització o la reurbanització d'espais públics i de prestació de serveis d'oficina de rehabilitació, per import de 25 milions d'euros.
  • Promoció d'habitatges destinats al lloguer social o preu assequible, en edificis energèticament eficients, per import de 50 milions d'euros.
A més, també s'inclouen les publicades per l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes (que reben transferències dels fons Next Generation EU per als diferents objectius acordats a les conferències sectorials), destaquen especialment:
- Les línies de finançament dedicades al PERTE de Descarbonització Industrial per un valor de 1.000 milions d'euros.
- L'impuls del PERTE d'economia circular que compta amb un total de 300 milions d'euros repartits entre 3 sectors (tèxtil i moda, plàstic i béns d'equip renovables).
- Actuacions a la Xarxa Transeuropea de Transport, les inversions de les quals a la xarxa de Carreteres ascendeixen a 280 milions d'euros.

Pel que fa als beneficiaris d'aquestes convocatòries a part de les entitats locals, també hi van les destinades a empreses (especialment pimes), universitats, centres tecnològics i de recerca o persones físiques.

El calendari detallat es pot consultar a l'enllaç junt amb la resta d'informació o (aquí en concret) en format PDF.

La notícia avisa que la informació continguda té un caràcter merament informatiu i no vinculant, es basa en estimacions i podria experimentar ajustaments en planificació, data o import al llarg del semestre.

Font: NextDiba - 6 de febrer 2024.