04/07/2024

El centre és gestionat pel projecte NetZeroCities

La Comissió Europea està creant un nou Climate City Capital Hub, un recurs financer internacional per reforçar el suport a les ciutats que participen en la missió de la UE sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres.

Fins ara, 33 ciutats han rebut l'etiqueta de missió de la UE per a ciutats intel·ligents i climàticament neutres: 10 a l'octubre del 2023 i 23 el març del 2024. L'etiqueta és una fita important en el treball de les ciutats.

El Capital Hub és una iniciativa innovadora destinada a facilitar el finançament públic i privat per al desenvolupament urbà sostenible, per avançar en la transició d'Europa cap a la neutralitat climàtica. Potencia les ciutats per assolir els seus objectius climàtics i impulsar projectes d'impacte, tant mitjançant l'assistència tècnica com la facilitació de capital. El Capital Hub treballa estretament amb Mission Cities per passar de la planificació de l'acció climàtica a la implementació, amb una sèrie de serveis i eines de suport.