El passat dimarts 24 de febrer una representació de la Comissió d'Immigració de l'FMC va mantenir una reunió de treball amb Emilio Ablanedo, subdelegat del Govern a Catalunya i responsable d'Estrangeria de la Delegació del Govern a Catalunya i el seu equip tècnic


25/02/2015

Per part de la Federació de Municipis de Catalunya van assistir-hi representants dels ajuntaments de Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Tarragona, el Prat de Llobregat i Sabadell.

En el transcurs de la reunió els ens locals van traslladar al subdelegat la seva preocupació per les dificultats per desenvolupar polítiques locals d'integració degut a la manca de recursos i al fet que els Fons Europeus d'Integració (percebuts una part per donar suport als municipis en les polítiques d'integració) ja fa dos anys que no es dediquen a les polítiques municipals de l'estat espanyol per un conflicte competencial.

Els representants municipals van evidenciar el neguit dels municipis per l'educació i la integració dels joves fills i filles de persones immigrades, als quals, la desigualtat de formació els impedeix gaudir de la igualtat d'oportunitats en la seva emancipació i els aboca a la marginació social, cultural i ciutadana o a la radicalització enfront una societat de la qual se'n senten exclosos. Aquestes preocupacions van ser compartides entre tots els assistents a la reunió, manifestant-se la necessitat de seguir apostant amb els recursos necessaris per les polítiques de convivència i d'integració, com les que els municipis espanyols han desenvolupat els darrers anys, per tal de continuar mantenint una societat cohesionada.

La segona part de la reunió es va centrar en aspectes relacionats amb els procediments d'estrangeria: les dificultats d'arrelament actual per part de les persones que porten temps al nostre país i que no poden complir amb els requisits del contracte de treball que requereix la llei, el problema de la irregularitat sobrevinguda de persones que no poden renovar els seus permisos., els problemes de col·lapse als registres civils per tramitar la nacionalitat espanyola, les dificultats per la breu caducitat dels penals o dels informes d'arrelament i d'habitatge, ...

La trobada també va servir per obrir vies per compartir informació i dades entre la Delegació del Govern i els municipis, alhora que es va confirmar la predisposició de treballar plegats en aquells temes compartits entre ambdues administracions.