L’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, adoptada per tots els països del món té com a eix central el benestar de les persones i la cura del planeta per als propers 15 anys. El CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) ja ha assenyalat que sense la implicació dels municipis i l’administració pública local, la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS és totalment impossible. Si ens fixem en els 17 ODS es pot veure que el 80% d'aquests són d’aplicació real i efectiva gràcies als ens locals, d'aquí el seu paper transcendental


06/10/2020

Els ajuntaments hauran de desenvolupar i connectar el seu programa d'acció política (PAM i altres) amb els ODS, i en aquest sentit, destacar l'experiència realitzada recentment per l'Ajuntament de Castelldefels, que ha desenvolupat un pla estratègic sota el nom "Acord de Ciutat” sent un gran acord per al reimpuls de la ciutat amb coherència amb l’Agenda 2030 i els ODS i l’actual situació envers la Covid-19.

Ha estat un "Acord de Ciutat” (Pla de Mesures i Eixos Estratègics) per a la reactivació econòmica i social amb un pla de més de 180 mesures concretes, agrupades en 22 eixos estratègics i 10 àmbits d'actuació, per fer front al futur de la ciutat i a les conseqüències provocades per la pandèmia de la Covid-19. S'ha elaborat mitjançat un gran consens social, polític i institucional, que s'ha teixit durant els darrers mesos en 5 grans blocs: Reactivació econòmica, la recuperació social, Transformació i impuls digital, Ciutat Educadora i Nou Model Urbà Sostenible.