Amb l'objectiu d'explicar quins són els instruments bàsics i el marc jurídic de la transparència en l’àmbit de les subvencions municipals a entitats esportives, la Federació de Municipis de Catalunya va organitzar el passat divendres 19 de novembre una jornada, amb més de 110 electes i tècnics locals inscrits, en la que es va analitzar la incidència de les obligacions de publicitat activa en l’activitat subvencional i com es pot vehicular aquesta incidència


22/11/2021

A nivell pràctic, la jornada, que va tenir lloc a l'UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra) de Barcelona i va estar adreçada a càrrecs públics, responsables jeràrquics, secretaris, interventors, i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb l’àmbit d’esports de les entitats adherides a la Federació de Municipis de Catalunya, va analitzar quins elements s'han de tenir en compte quan s'atorguen subvencions com a instrument administratiu de foment al servei de la ciutadania.

Els objectius que l'FMC pretenia aconseguir eren conèixer els instruments bàsics i el marc jurídic de la transparència en l’àmbit subvencional municipal, obtenir competència en el coneixement jurídic de les subvencions que permeti emprendre iniciatives en el camp de decisió professional de l’alumne/a, obtenir consciència de la cabdal importància de la subvenció municipal com a mecanisme per servir a la ciutadania de forma òptima, i adquirir els continguts teòrics i pràctics que es fonamentaran en l’aprenentatge i l’adquisició dels valors i les destreses que seran útils per a la vida professional dels i de les alumnes.

Eduard Rivas, president de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’FMC i alcalde d'Esparreguera; i Francesc Alemany, impulsor de la Comissió Sectorial d’Esports de l’FMC i alcalde de Palafolls, van donar el tret de sortida a la jornada i van evidenciar com el canvi normatiu suposa que les subvencions es donin sota els principis de transparència i d’ètica, donant valor d’aquesta manera a l’activitat que realitzen les entitats esportives: "Cal tenir clar que la relació entre subvencions, entitats esportives i transparència és un còctel d’interès prioritari per als gestors públics”.

A continuació, es va analitzar quina és la incidència de la normativa en la transparència en l'activitat subvencional municipal a les entitats esportives: el marc normatiu, la publicitat de l'activitat i el dret d'accés a la informació pública.

En la segona part de la jornada es van debatre totes aquelles qüestions relacionades amb les subvencions municipals a les entitats esportives: amb especial atenció al marc normatiu, la competència, el pla estratègic, la confecció de les bases, els procediments de concessió, la justificació i els possibles perills.

Finalment, Mirian Laguna, tècnica d’Esports de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, va explicar als assistents un exemple concret de bona pràctica: la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet per a projectes de l’àmbit esportiu per a l’any 2021.

El moderador de la jornada va ser Laureà Fanega, tècnic de la Comissió Sectorial d'Esports de l’FMC i cap de Servei d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; i el docent, Roger Cots Valverde, vicesecretari general de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.