Més de 475 participants coneixeran de primera mà les novetats de la reforma laboral i intentaran esvair els dubtes que tenen, en la sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives que la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí
El que l'FMC pretén amb aquesta sessió és permetre que els gestors públics locals disposin d'un espai on reflexionar i comentar amb els ponents tots els problemes que els preocupen quan s'ha d'aplicar aquesta regulació en l’àmbit local


27/01/2022

L’any 2022 s’ha iniciat amb l’aprovació de tot un seguit de modificacions legislatives que afecten la gestió de l’àmbit dels recursos humans. En conseqüència, el sector públic haurà de fer un nou esforç per adequar la seva gestió a un nou règim regulador que exigirà, ben segur, que els responsables dels àmbits de personal hagin de conèixer amb detall la finalitat i conseqüències que comporta el nou escenari normatiu. A més, aquesta reforma legislativa s’aprova juntament amb altres propostes legislatives encaminades a garantir l’estabilitat de l’ocupació. És per aquest motiu, en la sessió especial del Seminari de Relacions Col·lectives que la Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí en format híbrid s'estudiaran amb profunditat totes aquestes modificacions.

Així, després de la presentació, que ha anat a càrrec de Lola Miró Folgado, directora del Seminari, i de Susanna Mérida López, secretària general adjunta de l'FMC; per parlar dels aspectes relatius a la contractació, ens ha acompanyat Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la seva ponència, ens ha introduït unes primeres reflexions generals prèvies, i a continuació ha examinat amb detall les disposicions addicionals, derogatòria, transitòries i finals; per acabar parlant dels renovats contractes formatius i de la nova contractació temporal estructural i la potenciació del contracto fix discontinu.

El segon ponent, Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), parla de la modificació dels articles 42, 84 i 86 i la derogació de la DA 16a. Així, ens introdueix en els factors acceleradors del treball externalitzat i la precarietat, la concurrència i la prioritat aplicativa del conveni col·lectiu en contractes, la seva vigència, la ultraactivitat i la derogació (DA 16 ET).

Finalment, Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlarà de les qüestions relatives a la Seguretat Social: el context normatiu, el Reial Decret Llei 32/2021, la cotització addicional en contractes de durada determinada (LGSS); la llista de situacions legals d'atur (LGSS); la protecció per atur de les persones treballadores fixes discontínues (Llei 21/2021), o de l'LPGE 2022, entre d'altres.