L'FMC ha organitzat avui una jornada, que ha comptat amb 228 participants d'entitats adherides, en la que s'han donat a conèixer els canvis normatius en matèria d'urbanisme que hi ha a la Llei 2/2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, amb l'objectiu que els ajuntaments puguin afrontar els diversos reptes que se'ls plantegen, com aportar més dinamisme al territori o combatre el fenomen del despoblament


16/03/2022

El territori metropolità genera més llars que parc d'habitatge i cal trobar el desllorigador per desbloquejar les actuacions d'abast territorial que evitin majors desajustos entre oferta i demanda. La mobilitat de les empreses és creixent i les oportunitats de captar grans inversions estratègiques requereix eines de resposta àgil i ràpida.

Informar del contingut de la Llei 2/2021 ha estat l'objectiu d'aquesta jornada de l'FMC, que s'ha celebrat aquest matí, en format híbrid (presencialment a l’UPF-BSM i per la plataforma Zoom).

Xavier Fonollosa, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’FMC i alcalde de Martorell. Sr. Narcís Fajula, impulsor de la Comissió Sectorial de Política Territorial i Urbanisme de l’FMC i alcalde de Sarrià de Ter, han presentat la jornada. Per parlar de la necessitat de dinamitzar la vida econòmica del territori hem comptat amb Agustí Jover i Armengol, economista, soci fundador de Promo Assessors i Consultors. Finament, Agustí Serra Monté, arquitecte, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, ens ha introduït les noves mesures urbanístiques incorporades a la Llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. El col·loqui posterior l'ha moderat Miquel Morell i Deltell, economista i soci de Promo Assessors Consultors.