Així s’ha acordat en la reunió del Comitè Executiu de l’FMC que ha tingut lloc aquesta tarda, en la que també s’han aprovat, entre d’altres, les aportacions que la nostra entitat ha fet a la proposta de protocol de coordinació interadministrativa en matèria de desallotjaments


25/04/2022

La Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 és una xarxa de la FEMP integrada per governs locals compromesos a implementar els ODS de l’Agenda 2030 en les seves polítiques públiques, amb l’objectiu d’afavorir la coordinació d’actuacions, promoure el coneixement i implantació dels ODS, enfortir i legitimar el paper estratègic que hi juguen les autoritats local, actuar com a fòrum d’intercanvi, oferir assessorament i assistència i treballar línies d’actuació concretes per donar una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030, entre d’altres objectius. El Comitè Executiu (CE) de la Federació de Municipis de Catalunya ha aprovat la incorporació a la Xarxa de la nostra entitat com a soci observador.

Els assistents a la reunió també han ratificat les aportacions elaborades per l’FMC a la proposta de protocol de coordinació interadministrativa en matèria de desallotjaments. El protocol té com a objectiu minimitzar al màxim possible l’impacte social negatiu dels llançaments que diàriament s’executen judicialment a Catalunya. L’FMC ha revisat a fons la proposta de protocol i s’han elaborat unes aportacions amb la finalitat de millorar el text.

En un altre ordre de temes, també s’ha ratificat "l’Acord marc per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a i2 a les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal, i també per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (i0 i i1)” i s’ha donat suport a la Declaració "Per a uns municipis i comunitats cuidadores” aprovada pel Ple de la Diputació i posar en valor les cures com a dret social i el paper dels municipis i de les polítiques locals en l’atenció a les cures en la comunitat, des de la corresponsabilitat i la innovació social.

El Comitè Executiu també ha aprovat l’acta de la sessió ordinària del 21 de març de 2022 i l’informe d’activitats i de gestió de l’entitat corresponent al mes de març. Tanmateix, el CE ha aprovat les premisses pactades amb AGEDI en la reunió inicial, celebrada el passat 29 de març, que donen l’inici a les negociacions que s’estan portant a terme per trobar una solució al tema del pagament dels drets d’autor per part de les ràdios locals.

També s’ha ratificat la proposta de canvi d’estatuts del Consorci Diplocat, que ha estat analitzat i valorat pels serveis jurídics de l’FMC; a més de les observacions al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret que regula la denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya; i a la proposta de Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027 i de la proposta del Programa de mesures d’aquest Pla. I s’han ratificat els nomenaments de diferents representants de l’FMC a algunes comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Finalment s’ha informat de les activitats més rellevants que l’FMC ha portat a terme durant aquest darrer mes.