La Federació de Municipis de Catalunya ha tornat a programar el curs ‘La contractació pública local: bones pràctiques per millorar la legalitat, l’eficàcia i l’eficiència’, amb l'objectiu d'oferir coneixements pràctics sobre la contractació segons la Llei de contractes del sector públic, aplicada conforme a criteris d'eficàcia, eficiència, servei i legalitat

El curs serà presencial i tindrà lloc els dies 21, 22, 29, 30 i 31 de març


17/02/2023

Aquesta acció formativa organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya s'estructura en una introducció i qüestions generals, l'explicació de què es contracta (els tipus de contractes, la diferència entre ells i àmbit on s'apliquen), com es contracta, com es preparen els contractes, com es tramiten i com s'executen, a més, d'introduir també l'estructura administrativa. El curs serà impartit per Miguel García Rescalvo, advocat.

El termini d’inscripció finalitza el dia 14 de març de 2023.