La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, va presidir ahir una reunió del Consell de Cooperació al Desenvolupament, on es va debatre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026. La representant de la Federació de Municipis de Catalunya va ser Alba Martínez


01/03/2023

La cooperació és una política pública fonamental per afrontar i fer efectiu el compromís i la responsabilitat de Catalunya respecte les problemàtiques i reptes globals amb afectació al desenvolupament humà sostenible, foment de la pau, els drets humans, les desigualtats, etc.

El Pla director, que s’elabora cada quatre anys, estableix els àmbits d’actuació, els objectius que es volen assolir i les prioritats d’orientació geogràfica de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Generalitat, així com els instruments i enfocaments de treball i la coordinació, el suport i l’articulació amb el conjunt d’actors de la cooperació catalana que participen i contribueixen al seu desplegament. En aquesta ocasió, el procés ha volgut ser participatiu des de l’origen.

En la reunió d’ahir, el govern va manifestar el seu desig de reconstruir els consensos en matèria de polítiques de cooperació amb la voluntat que esdevinguin polítiques públiques de país. Destaca la vocació feminista del Pla director i la voluntat de fer forta la política de cooperació catalana. Amb aquesta idea es va anunciar un creixement sostingut dels recursos a la cooperació en la direcció d’arribar l’any 2030 al 0,7%.