ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles, ODS número 13: Acció climàtica i ODS número 15: Vida terrestre

El segle XXI serà un segle predominantment urbà: a data d’avui ja gairebé la meitat de la població mundial viu en ciutats i es preveu que a finals de segle arribi a ser el 70%; i, precisament per això, també ha de ser el segle de la renaturalització de les ciutats

El disseny urbanístic de les ciutats s'ha fet tradicionalment d'esquena a la natura, cosa que s'ha demostrat contraproduent tant des del punt de vista mediambiental com des del punt de vista de la salut pública i de la qualitat de vida urbana. És, doncs, el moment de recuperar la comunió entre urbà i natura, un repte especialment important en un context d'emergència climàtica en el que ens trobem i d’urbanització de la població mundial, si volem avançar cap a ciutats més humanes, més sostenibles, més resilients i socialment més equitatives


02/03/2023

Per aconseguir-ho és imprescindible comptar amb una planificació de l'ecologia urbana que marqui un full de ruta clar i concret, que asseguri un enfocament integral i que afavoreixi la coordinació dels esforços de tots els actors i sectors.

I, des d'una perspectiva més pràctica, convé aprofitar l'experiència de ciutats innovadores com Barcelona, Battambang (Cambotja), el Comtat de San Mateo (EUA), Guangzhou (Xina) o Ciutat del Cap (Sud-Àfrica), que han demostrat l'efectivitat de combinar mesures en diversos àmbits (urbanisme, inversions en infraestructures, participació ciutadana, etc.), en diversos emplaçaments de la ciutat i en diversos entorns (entorns aquàtics, entorns marítims, entorn urbà, etc.), com per exemple: identificar antics hàbitats naturals de la ciutat (rius, aiguamolls, boscos, etc.) i recuperar-los, reintroduir plantes i animals autòctons, promoure la plantació de jardins comunitaris i el conreu d'agricultura urbana com a estratègia per afavorir la biodiversitat de la ciutat, connectar els diferents entorns naturals per crear corredors verds, construir ponts o túnels que permetin a la fauna urbana superar les grans vies urbanes, impulsar la construcció d'infraestructures naturals de forma preferent a les grises o substituir espais públics "durs" per entorns naturals.