En situacions de crisi econòmica com l'actual la població catalana es manté solidària i amb la voluntat de donar suport a les persones que abandonen el seu país per tenir una vida més digna. Aquestes conclusions són les que mostra una enquesta encarregada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació (ACCD), amb l'objectiu de conèixer la percepció de la ciutadania davant la guerra d'Ucraïna i l'acollida de persones refugiades


02/03/2023

Els resultats són clars: el 77% de les 1.185 persones enquestades està d'acord que el seu ajuntament aculli població refugiada d'Ucraïna, i el 72% defensa fer el mateix amb la població provinent d'altres països. Tot i això, hi ha un coneixement relativament baix quant a la implicació dels municipis en l'acollida de persones ucraïneses: un 55% en té constància, mentre que un 40% assegura desconèixer-ho, i el 6% restant no ho sap.

Una altra dada rellevant és que la majoria de les persones enquestades (un 66%) creu que la comunitat internacional ha de prioritzar la via diplomàtica i buscar una pau acordada que acabi amb el conflicte a Ucraïna, mentre que només un 16% defensa l'enviament d'armament. Pel que fa a l'actuació de l'Estat espanyol, el 62% de les enquestades considera que cal augmentar el pressupost en cooperació en comptes d'augmentar la despesa militar (13%).