Una iniciativa clau de la Comissió Europea, per impulsar el desenvolupament urbà sostenible pel nou període de programació 2021-27


29/03/2023

En la 5a edició del Fòrum de Ciutats a Torí (Itàlia) es va posar en marxa l'Urban European Initiative - Iniciativa Urbana Europea (UEI, les seves inicials en anglès), que pretén augmentar la innovació i millorar la qualitat de les inversions en zones urbanes. Aquesta edició va ser seguida per més de 1000 participants de tota Europa que es van reunir per discutir el futur de les ciutats i el desenvolupament urbà sostenible en el Fòrum de Ciutats.

L'UEI és una iniciativa clau de la Comissió Europea, per impulsar el desenvolupament urbà sostenible pel nou període de programació 2021-27. Es tracta d'una eina essencial que fa costat a les ciutats de totes les grandàries, que crea coneixements i capacitats per a les ciutats, així com que dóna suport a solucions innovadores per als reptes urbans en tota la UE.

Encara que l'objectiu de l'UEI és donar suport a ciutats de totes les mides, està específicament dirigit a secundar i dirigir-se a regions petites i menys desenvolupades. A part, de garantir la transferència de coneixement i l'intercanvi d'experiments i la captació de solucions innovadores amb èxit. Donarà suport a la capacitat i la creació de coneixements proporcionant activitats i eines per a promoure i conduir millors ciutats a Europa. Aquesta dissenyarà enfocaments i estratègies integrats i participatius per al desenvolupament urbà sostenible. La primera crida d'acció innovadora ja es va iniciar l'octubre de 2022, centrant-se en els manifestants de la Nova Bauhaus europea amb gairebé 100 sol·licituds de 21 estats membres de ciutats de totes les grandàries d'Europa. La selecció de projectes s'anunciarà el juny de 2023.

Tal com es va presentar durant el Fòrum de Ciutats, la segona convocatòria d'accions innovadores es publicarà al maig, amb un pressupost encara més alt de 120 milions d'euros. Aquesta convocatòria pretén donar suport a:
- Ciutats verdes.
- Turisme sostenible.
- Aprofitar talents.

Entre les accions innovadores i dins esmentat Fòrum de Ciutats, l'Ajuntament de Viladecans, va presentar el Projecte Vilawatt, on es demostra la importància de l'intercanvi i la revisió entre iguals entre ciutats, durant la sessió dedicada a l'oferta de creació de capacitats de l'UEI.