La FEMP, el Comitè Olímpic Espanyol i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats a Espanya han subscrit un protocol de col·laboració per afavorir la integració a través de l’esport de persones que es trobin sota el mandat de l’ACNUR. L’acord contempla promoure entre els governs locals l’accés gratuït d’aquestes persones refugiades tant a programes i activitats com a instal·lacions esportives. S’espera així fomentar la seva integració en la societat a través de l’esport creant espais inclusius i promovent la solidaritat i el respecte


19/07/2023

Els governs locals que s’uneixin al protocol firmat es comprometen, entre altres qüestions, a brindar accés gratuït a les instal·lacions esportives locals (poliesportius, piscines, camps de futbol, gimnasos) a les persones refugiades (que estiguin sota el mandat de l’ACNUR, resideixin en l’àmbit territorial de la seva competència i estiguin degudament documentades); es comprometen també a establir mecanismes per facilitar la inscripció i participació de les persones refugiades en les activitats esportives locals, promovent la igualtat d’oportunitats i evitant qualsevol forma de discriminació; i a promoure la sensibilització i l’educació en els valors de solidaritat, respecte i inclusió entre la població local, fomentant la convivència i la integració a través de l’esport.

Les organitzacions signatàries s’encarregaran d’oferir assessorament tècnic i suport a les entitats adherides per implementar l’accés gratuït a les instal·lacions esportives, de facilitar la formació i la capacitació dels professionals de les entitats adherides i de promoure la difusió de bones pràctiques i experiències d’èxit en la integració de les persones refugiades.