Aquesta jornada, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya i per la Diputació de Barcelona i que tindrà lloc el 9 d’octubre, vol reflexionar de forma concreta sobre el rol que aquesta llei assigna a les administracions públiques locals i com s’articula una actuació coordinada amb la resta de poders públics


04/09/2023

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar el passat 22 de desembre la Ley del Deporte amb l’objecte d’actualitzar-la i adaptar-la al vigent marc jurídic i a la realitat esportiva actual, més complexa, desenvolupada i professionalitzada; i les entitats locals són un dels agents clau en l’ecosistema esportiu, propietàries d’un nombre majoritari d’equipaments esportius, gestores del territori i orientades a promoure i fomentar l’activitat física i l’esport.

En la jornada, adreçada principalment a càrrecs públics, representants jeràrquics, personal tècnic dels serveis jurídics i personal tècnic d'esports i activitat física de la provincia de Barcelona, i de les entitats adherides a l'FMC de Tarragona, Lleida i Girona, també volem donar resposta a preguntes com quina participació tindran les entitats locals en la Conferència sectorial de Deporte, o com satisfà la llei les necessitats dels municipis per acomplir les seves competències legals. En aquest sentit, els ponents de la jornada són Juan Luis Soto, diputat del Congrés i membre de la Comissió de Cultura i Esport en l’elaboració de la Llei 39/2022, que explicarà quines són les principals novetats de la llei, i José Luis Pérez Triviño, doctor i professor titular de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra, que tractarà concretament sobre quin és el paper dels municipis dins la llei.

Podreu formalitzar les inscripcions en l’enllaç inferior. El termini d’inscripció finalitza el dia 2 d'octubre de 2023.