Ens trobem davant d’una nova edició del Seminari de Relacions Col·lectives i, com en edicions passades, el programa recull temàtiques que al llarg de l’any, i d’ençà que es va concloure l’edició de 2022, han estat objecte de debat i discussió en l’àmbit de la gestió pública

Aquest seminari, que se celebra els dies 26 de setembre, 27 d’octubre, 21 novembre i 19 de desembre 2023, sempre ha tingut la vocació de ser un espai capdavanter per ajudar a enfortir la gestió pública local i ser un fòrum de divulgació per a gestores i gestors públics de l’àmbit local


28/07/2023

Amb la intenció de debatre sobre temes d’actualitat que afecten les administracions públiques locals, és indubtable que aquesta edició havia de comptar amb una sessió que tractés sobre les conseqüències que per al sector públic local es deriven de l’aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre les infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La segona sessió la destinarem a debatre i aprofundir les polítiques sobre la igualtat de tracte i no discriminació. En aquest sentit, continua essent necessari seguir reflexionant sobre quines accions hem de portar a terme al si de les nostres administracions per evitar discriminacions, tant per raó de gènere com per raó de malaltia, condició de salut o estat serològic.

En la tercera sessió tractarem la intel·ligència artificial. Ens endinsarem en el coneixement d’aquest tema per tractar de comprendre millor què és la intel·ligència artificial i quines poden resultar les conseqüències jurídiques a l’àmbit de l’ocupació pública.

Finalment, la darrera de les sessions de l’edició d’enguany del Seminari la dediquem a dos temes que, no per haver estat objecte de nombrosos fòrums de debat, deixen de ser d’interès per a les administracions públiques locals: la carrera professional i les lleis de funció pública.

El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de setembre de 2023.