ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Els serveis municipals són una peça clau per donar resposta a les necessitats bàsiques de la ciutadania: des de prestacions socials fins a polítiques actives d’ocupació, passant per l’accés a l'habitatge, el dret a una alimentació equilibrada o la salut pública
Un element clau perquè aquesta oferta de serveis sigui efectiva i equitativa és que arribi a tothom i això actualment fa necessari, sobretot per connectar amb les generacions més joves, utilitzar les noves tecnologies com a complement als canals tradicionals: APPs, xarxes socials, canals de YouTube, avisos electrònics, etc


08/09/2023

Aplicacions com les que han posat en marxa l'ajuntament de Temecula (Califòrnia, Estats Units), que permet accedir a informació municipal, rebre notificacions i interactuar amb diversos departaments de l'administració local; la ciutat d'Ozark (Missouri, Estats Units), que mostra el posicionament de l'autobús escolar i informació sobre l'hora prevista que arribarà a cada parada; el municipi de Little Rock (Arkansas, Estats Units) que reuneix en una sola plataforma tots els serveis en línia que tenen els ciutadans i les ciutadanes a la seva disposició, així com fer seguiment sobre les sol·licituds fetes, accedir a la informació fiscal i conèixer l'estat de tramitació dels permisos; o l'espai en línia que va crear la ciutat de Buffalo que aplegava tota la informació i recursos existents sobre la pandèmia de la COVID-19, són bons exemples de les possibilitats que ofereixen les TICs per arribar a totes les generacions d'una manera integrada, àgil, senzilla i bidireccional.