ODS número 1: Fi de la Pobresa, ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Els ajuntaments són la institució que està en primera línia a l'hora de donar resposta als problemes socioeconòmics dels ciutadans i ciutadanes
Fet que va quedar clarament evidenciat durant la pandèmia de la COVID-19, quan les administracions locals van haver de fer mans i mànigues per garantir les necessitats bàsiques (sanitàries, però també educatives, socials, laborals o d'habitatge) dels col·lectius més vulnerables


12/09/2023

Amb aquest bagatge com a rerefons, la publicació exposa els principis bàsics de l’acció dels governs subestatals en matèria de protecció de drets socials i fa un recull de bones pràctiques que il·lustren les possibilitats i potencialitats existents, entre les que destaquen: el Pla de la ciutat de Gante (Bèlgica) per evitar l'abandonament escolar prematur amb la implicació de diversos departaments municipals; l'organització d'esdeveniments interculturals a les escoles de Reykjavík (Islàndia); el programa d'ajudes per a projectes d'economia social a Riga (Letònia); la iniciativa per atreure joves que no estudien ni treballen perquè es formin en tecnologies verdes a Berlín (Alemanya); el projecte d'inclusió al mercat laboral d'aturats de llarga durada oferint llocs de treball per al manteniment de parcs al municipi crata de Zagreb; l'entrega de vals per a serveis de cura d'infants per facilitar el treball en horaris no convencionals a les ciutats de Jelgava i de Valmiera (Letònia); l'oferta d'ajudes i de subvencions per afavorir que els propietaris d'habitatges buits els posin a disposició com a habitatge social a Estrasburg (França); el projecte de Renda bàsica ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona; la creació d'una xarxa de voluntaris per garantir el subministrament d'aliments i medicines a col·lectius vulnerables durant la pandèmia a Mykonos (Grècia); la distribució d'àpats durant el confinament per lluitar contra la COVID-19 a Tibilisi (Geòrgia); la distribució d'informació sobre la COVID-19 a través de xarxes socials (Watsap, Facebook, Instagram, etc.) en diverses llengües al municipi d'Altena (Alemanya); o la distribució d'smartphones de fàcil ús entre gent gran del municipi de Brussel·les (Bèlgica) durant el confinament per la COVID-19.

Els exemples exposats permeten identificar un conjunt de factors d'èxit transversals que poden contribuir de manera molt efectiva a obtenir el màxim valor de la despesa social, com són: la importància de facilitar eines per a l'empoderament dels col·lectius desafavorits, l'explotació de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, l'obertura a la innovació i l'experimentació, l'adopció d'un enfocament holístic tenint en compte la interdependència entre tots els drets socials, l'aposta per la participació i la coproducció, o l'aprofitament de les oportunitats que ofereix el sector verd.