Informe on podeu trobar un seguit d’oportunitats de finançament europeu relacionades amb l’urbanisme sostenible


14/09/2023

Al voltant de tres quartes parts dels europeus viuen a les ciutats, segons ONU-Hàbitat. Les ciutats, amb la seva població concentrada i la seva infraestructura, són especialment vulnerables a determinats efectes del canvi climàtic i altres tensions ambientals com les onades de calor, les inundacions sobtades, la contaminació, el soroll i la contaminació del sòl.

Les ciutats tenen els seus propis governs i sovint es troben en les millors condicions per a l'acció local per abordar i resoldre els reptes ambientals. Històricament, els municipis han jugat un paper crucial en la millora dels residus, les aigües residuals i la gestió de l'aigua, el transport públic i l'ús del sòl mitjançant enfocaments de planificació urbana integrada. Avui dia, tenen un paper cada cop més central a l'hora d'abordar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, la preservació i restauració dels ecosistemes i l'economia circular. A més, la presència d'espais verds accessibles i de gran qualitat a les ciutats afavoreix la salut física i mental i el benestar social.