ODS número 3: Salut i Benestar i ODS número 10: Reducció de les Desigualtats

Les evidències i la literatura han demostrat de manera reiterada, i en tots els contextos on s'ha analitzat, que els parcs urbans tenen importants efectes positius sobre els ecosistemes urbans: econòmics (per a les empreses i habitatges del voltant), socials, ambientals i de salut pública (física i psíquica). Les xifres també mostren que aquests beneficis estan correlacionats de manera directa amb la qualitat i amb el nombre d'usuaris que tinguin


20/09/2023

Tot plegat posa de manifest la importància que els governs locals tinguin cura d'aquests equipaments (invertint-hi recursos, fent un bon manteniment, preservant-ne la seguretat, organitzant-hi activitats, etc.) i que hi garanteixin un accés socialment equitatiu (fent que tots els col·lectius s'hi sentin a gust i que tots els residents de la ciutat en tinguin algun a prop de casa seva).

Aconseguir aquests objectius requereix dissenyar una política de parcs urbans que tingui en compte diferents factors a l’hora de maximitzar la utilitat, la qualitat i l’equitat d'aquests equipaments i. per tant, que compti amb la implicació de diversos departaments municipals: medi ambient, serveis socials, salut, desenvolupament econòmic, educació, transports, urbanisme, etc.