ODS número 3: Salut i Benestar, ODS número 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles i ODS número 17: Aliança pels Objectius

La qualitat mediambiental té un impacte directe sobre la salut i el benestar dels nens i nenes. I malgrat les evidències que hi ha sobre aquesta relació, les dades mostren que hi ha molts països de la Unió Europea en els que els infants estan exposats a condicions ambientals inadequades: nivells de contaminació excessius, contaminació acústica per sobre del límit saludable, manca d'accés a espais verds, contacte amb substàncies químiques perjudicials, dificultats d'accés a aigua potable o a serveis de sanejament, temperatura de la llar inadequada, etc. Uns riscos que afecten amb major intensitat els infants dels entorns més desafavorits


02/10/2023

És evident, doncs, la necessitat i la urgència que tots els nivells de govern s’impliquin en la protecció del dret dels infants de viure en un entorn segur i saludable, i això requereix sobretot l'adopció de mesures a nivell local i comunitari, com ara tenir en compte les necessitat dels infants en la presa de decisions sobre polítiques públiques, millorar les condicions de vida dels barris i de les famílies més vulnerables, combatre qualsevol forma de contaminació, impulsar models de ciutat més sostenibles o escoltar l'opinió dels més petits (habilitant mecanismes participatius, consells d'infants, activitats lúdiques que gamifiquin la implicació infantil, etc.).