El desplegament s’ha centrat en un primer grup que són tots aquells que tenen menys població i que encara no disposen de cap sistema de gestió d’expedients. Es preveu que en els propers dos mesos ja es podrà iniciar la implantació a la resta de municipis que ja disposaven d’una altra eina i que també varen sol·licitar el canvi de gestor d’expedients


05/10/2023

Entre els beneficis més destacats d’aquesta implementació es troben:

Optimització dels processos: la gestió d’expedients es realitza ara de manera més eficient, amb menys temps i recursos dedicats a tasques administratives rutinàries.

Millora de l’atenció ciutadana: els ciutadans experimenten una resposta més ràpida i efectiva per part de l’administració local en les seves necessitats i consultes.

Transparència i control: les autoritats poden seguir els expedients en temps real, augmentant la transparència i millorant la presa de decisions.

Reducció de costos: la digitalització dels processos permet una reducció significativa dels costos operatius.