ODS número 1: Fi de la Pobresa, ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Les ciutats nordamericanes d'Stockton i de Detroit es van declarar en fallida els anys 2012 i 2013 respectivament, convertint-se en un símbol de fins a quin punt el declivi econòmic i social d'un municipi el pot portar a un llarg període de crisi, de retallades i d'empobriment
Però d'aquestes dramàtiques situacions també n’han quedat algunes lliçons positives com són les iniciatives comunitàries que han ‘omplert’ el buit deixat per la reculada de serveis públics. Un fet que demostra el gran valor i l'enorme poder transformador de l'acció col·lectiva i, per tant, la importància de facilitar-la, aprofitar-la i consolidar-la de cara al futur com a llavor del procés de recuperació


09/10/2023

Parlem, per exemple, de la creació d'un centre comunitari gestionat per voluntaris al conflictiu barri de South Stockton, de la mobilització de col·lectius immigrants per combatre problemes d'addicions o de violència a la ciutat de Lawrence, de la feina voluntària de xèrifs i policies jubilats per intervenir en episodis de violència o de crisis psicòtiques de persones amb trastorns mentals al comtat de Josephine, de la Coalició per l'Habitatge de Detroit que lluita contra l'embargament d’habitatges (recomprant-los i tornant-los als seus antics propietaris, pressionant l'ajuntament perquè condoni deutes fiscals o oferint assistència legal), o de la pressió exercida (i reeixida) per un grup de ciutadans de la ciutat de Grant Pass per incrementar la pressió fiscal a fi de millorar el finançament dels serveis públics.

Tots ells són exemples de com l’energia comunitària, ja sigui en forma de codisseny, de cocreació o de reforçament de les organitzacions comunitàries, ha de formar part de l’equació a l’hora d’afrontar els problemes locals.