Les entitats locals són un dels ‘agents clau’ en l’ecosistema esportiu, propietàries d’un nombre majoritari d’equipaments esportius, gestores del territori i orientades a promoure i fomentar l’activitat física i l’esport

Amb aquesta jornada, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, i que s’està celebrant aquest matí, volem reflexionar sobre el rol que aquesta llei assigna a les administracions públiques locals i com s’articula una actuació coordinada amb la resta de poders públics


09/10/2023

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar el passat 22 de desembre la Ley del Deporte amb l’objecte d’actualitzar-la i adaptar-la al vigent marc jurídic i a la realitat esportiva actual, més complexa, desenvolupada i professionalitzada. La nova llei reconeix l’esport i l’activitat física com a dret fonamental de la ciutadania i el considera com a activitat essencial que necessita l’atenció i la protecció dels poders públics. A més, es reconeix la contribució de l’esport i l’activitat física a la millora de la salut, l’educació en valors, la cohesió social i el canvi d’hàbits a la ciutadania: la igualtat en tots els àmbits de l’Esport i un declarat impuls a l’esport inclusiu i les persones amb diversitat funcional que el practiquen són eixos fonamentals.

Per a això, amb aquesta jornada, intentem donar resposta a preguntes com quina participació tindran les entitats locals en la ‘Conferència sectorial de Deporte' o com satisfà aquesta llei les necessitats dels municipis per acomplir les seves competències legals.

La jornada està adreçada a càrrecs públics, representants jeràrquics, tècnics/ques dels Serveis Jurídics i tècnics/ques d’esports i activitat física de la província de Barcelona, i de les entitats adherides a l’FMC de Tarragona, Lleida i Girona.