Amb aquest es compleix el compromís de donar suport a la indústria en la seva transició cap a models i processos més respectuosos amb el medi ambient i contribuir a l'objectiu de neutralitat climàtica el 2050


10/10/2023

Els beneficiaris d'aquest Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són els sectors de la indústria manufacturera entre els quals destaquen els sectors de fabricació de productes minerals no-metàl·lics (incloent-hi ceràmica, ciment, vidre, entre d'altres), indústria química, refinació de petroli, metal·lúrgia i fabricació de paper i pasta de paper. A aquestes se sumen les grans instal·lacions de combustió en altres sectors, amb una rellevància especial en la indústria d'alimentació i begudes. Les actuacions previstes s'executaran entre els anys 2023 i 2026, si bé els projectes podrien finalitzar posteriorment.

Segons les estimacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, es preveu una reducció de les emissions que podria assolir els 13 milions de tones de CO2 a l'any.