L’AOC publica la segona edició de l’Informe comparatiu de la implantació i ús de l’administració digital i la Llei de transparència als ajuntaments de Catalunya en comparació amb els de la resta de l’Estat. Les conclusions de l’informe comparatiu posen de manifest que els ajuntaments de Catalunya lideren de manera destacada la digitalització a nivell estatal en tots els àmbits: major ús dels serveis d’administració electrònica, nombre més elevat de consultes d’interoperabilitat i millor compliment de la Llei de transparència


02/11/2023

Aquestes dades reafirmen el model català d’administració digital liderat per l’AOC, que promou la utilització de serveis digitals compartits per resoldre les necessitats comunes a totes les administracions, reaprofitant esforços i generant estalvis significatius de més de 500M€ a l’any gràcies a l’economia d’escala. La clau del model català és la prestació de serveis de forma col·laborativa amb la Generalitat de Catalunya, les Diputacions, els consells comarcals i els principals ajuntaments, potenciant els serveis de gestió del canvi: acompanyament, suport i formació, i la publicació de guies i bones pràctiques per compartir el coneixement, com és el cas de l’observatori dels Digicanvis.