El president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha comparegut aquest matí al Parlament, per aportar la visió dels ens locals en relació amb la Proposició de Llei del Tercer Sector Social de Catalunya

L’FMC entén que és essencial que hi hagi una estratègia conjunta entre la Generalitat i els ens locals per dissenyar polítiques d’atenció a les persones, especialment les més vulnerables i en aquest sentit, des del món local oferim la nostra plena disposició


07/11/2023

En la seva intervenció ha volgut destacar la importància del Tercer Sector Social, com a actor clau canalitzador dels reptes socials i de les demandes dels col·lectius vulnerables i que té un paper cabdal en el foment de la cohesió social i la cobertura dels serveis socials.

En aquest sentit, des de l’FMC compartim la necessitat d’establir un marc regulatori de les entitats del Tercer Sector Social que reconegui la tasca que realitzen i la seva funció cada vegada més essencial pel que fa a la cobertura de necessitats socials, així com especialment que atorgui més seguretat jurídica en les relacions entre les administracions i el Tercer Sector.

No obstant això, creiem que hi ha aspectes que es podrien millorar en el text que s’està tramitant, com el fet que s’ha d’atorgar més seguretat jurídica sobre quins són els àmbits i les activitats que corresponen al Tercer Sector. A més, és necessari que Catalunya reguli l’acció concertada, que aposti per la iniciativa social d’atenció pública a les persones i que superi el model de licitació en la contractació pública i en la concertació de serveis.

A continuació, Rivas ha posat en valor l’estreta relació del Tercer Sector amb els ens locals i ha demanat que en el text que s’està debatent s’incideixi més en aquestes col·laboracions.

Per concloure, des de l’FMC realitzem una valoració positiva d’aquesta proposició de llei en la mesura que preveu una regulació pròpia del Tercer Sector Social del nostre país per donar-li més seguretat jurídica. No obstant això, queden per concretar aspectes molt importants per al món local com les condicions de concertació i el finançament de les seves activitats. Finalment, ha reivindicat la col·laboració del Tercer Sector amb els ens locals i la necessitat que les entitats locals estiguin representades a la Mesa de Diàleg i en qualsevol organisme de participació i concertació entre administracions i entitats del Tercer Sector.