ODS número 3: Salut i Benestar, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

Cada estiu hi ha més ciutats que superen les series històriques de temperatures màximes. Un fenomen que amb el canvi climàtic serà cada vegada més habitual i contra el qual els ciutadans i ciutadanes només tenen el refugi dels espais refrigerats i de les zones urbanes amb ombra


08/11/2023

D'aquí la importància de preservar i estendre els espais públics urbans amb cobertura arbrada com a infraestructura natural que, a més d’oferir protecció als ciutadans de les temperatures extremes, té molts altres efectes que contribueixen a mitigar i prevenir el canvi climàtic: actuen com a moduladors de la temperatura ambiental, capturant de CO2, filtrant l’aire, que ajuda a reduir els nivells de contaminació, prevenint les inundacions, millorant la qualitat de vida de la població i oferint un refugi de biodiversitat.