L'eina, que s’ha presentat en el marc de l’Smart City Expo World Congress, permet veure els serveis municipals de tots els ajuntaments i mostra els serveis obligatoris així com altres serveis generals o estructurals i d’interès per al municipi, és a dir

Té com a objectiu crear un sistema central d'informació de la prestació de serveis i funcions públiques de tots els ajuntaments de la província per a facilitar la presa de decisions corporativa i de cada govern local


09/11/2023

A l’aplicatiu es pot consultar, per municipi, el compliment de les obligatorietats que tenen els ajuntaments, tenint en compte els serveis mínims, els serveis obligatoris segons la població, els serveis obligatoris d’acord amb les lleis sectorials i aquells serveis que es presten al municipi però que no són d’àmbit municipal. D’altra banda, l’aplicatiu també permet fer una anàlisi supramunicipal comparant serveis oferts a diferents governs locals de la província.