ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

La crisi de la Covid-19 i els cada vegada més freqüents episodis meteorològics extrems posen de manifest la necessitat que els governs locals i regionals comptin amb plans d'emergències
Les noves tecnologies poden esdevenir un aliat clau per millorar la capacitat de resposta davant d’aquest tipus de situacions


10/11/2023

L’Internet de les coses, la intel·ligència artificial, el 5G, els drons, el big data o l'emmagatzematge al núvol són alguns dels recursos tecnològics fàcilment accessibles actualment per part dels governs subestatals, que poden contribuir de manera molt efectiva a reforçar la resiliència de les comunitats davant de possibles emergències.

Però per crear les condicions adequades per aprofitar al màxim les possibilitats d’aquestes solucions, a més de les inversions en tecnologia, és essencial: 1) comptar amb un pla d'emergències dissenyat de manera interdepartamental i des d’una perspectiva integral, i 2) assegurar la capacitació tècnica permanent dels treballadors/es públics implicats.