El president de la Federació de Municipis de Catalunya es va reunir ahir amb la consellera de Territori, Ester Capella, per parlar sobre el Decret llei de regulació de l’habitatge turístic i la seva afectació al món local

Cal avançar en la necessària regulació d’aquests habitatges i des de l’FMC treballarem per apropar formació i acompanyament a tots els municipis


15/11/2023

El passat 8 de novembre es va publicar al DOGC un decret llei per regular els habitatges d’ús turístic. Les modificacions més importants que incorpora aquest decret llei són la regulació d’aquests habitatges mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia i d’una autorització turística. Aquests canvis afecten un nombre reduït de municipis. En concret, aquells que compleixen un o dos dels següents requisits: demanda d’habitatge acreditada i mercat tensionat (140 municipis) i existència actualment de més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants (134). En total, tenint en compte que hi ha municipis que compleixen els dos requisits, el decret llei afectarà 262 municipis. Aquests ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per recollir expressament la possibilitat d’acollir pisos turístics, justificant que tenen prou sòl per a habitatge permanent i sense sobrepassar els 10 pisos turístics per 100 habitants. A més, els municipis afectats no podran concedir noves llicències de pisos turístics des de l’entrada en vigor del decret llei i fins que modifiquin el seu planejament.

El president Eduard Rivas va mostrar a la consellera el neguit i la preocupació dels ajuntaments per l’aplicació d’aquesta norma. Des de la Federació de Municipis de Catalunya volíem informació de primera mà i posar-nos a disposició per col·laborar en tot el que sigui possible per minimitzar l’impacte de la seva aplicació en el món local.

La consellera ens ha confirmat que des del govern es facilitarien guies per a l’aplicació d’aquest decret llei en el territori amb l’objectiu de donar respostes fàcils a les demandes dels governs locals. També estan previstes subvencions per facilitar la revisió dels plans urbanístics.

Per la seva banda, l'FMC s'emplaça a fer una tasca formativa i d’assessorament als ens locals per tal que aquesta norma tingui una incidència suau en la seva implantació.