El president de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), Rubén Ruiz, s’ha reunit amb la Federació de Municipis de Catalunya per exposar-li l’interès d’impulsar una actualització de la normativa autonòmica de revisió de preus de les tarifes del servei de subministrament d’aigua


30/11/2023

Per part de l’FMC, Eduard Rivas, president, Susanna Mérida, secretària general iJoan Carles Garcia Cañizares, secretari general adjunt, respectivament, han escoltat les propostes de l’ASAC pel que fa a la revisió i regulació de les tarifes d’aigua.

Des de l’ASAC, entre d’altres, es proposa treballar per actualitzar la normativa vigent de tarifes a Catalunya per adaptar-la a la Llei de contractes del sector públic i fer més àgil la seva tramitació; determinar les partides de despeses mínimes i obligatòries per garantir la sostenibilitat dels sistemes d’abastament; i aprovar un model d’ordenança municipal per incorporar un procediment marc per a 4 anys per revisar la tarifa del primer any en els tres següents, i per poder incorporar ràpidament les despeses extraordinàries; i també per facilitar la incorporació d’una fórmula polinòmica de revisió de tarifes.

L’ASAC és una associació professional que representa els interessos de les entitats gestores dels serveis del cicle integral de l’aigua davant de l’administració. En la reunió, han acompanyat el seu president, Joan Carles Ferraté, vicepresident, i Alejandro Jiménez, secretari general, respectivament.