La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, i la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, Èlia Soriano, van presidir ahir la presentació del dossier ‘Dones i Esport Català 2023’, un document elaborat pel Govern que recull les dades sobre esport i activitat física més rellevants des de la mirada de gènere

HI va assistir, com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya, Juan de D. Ramírez, director del Servei d'Esports de l’Ajuntament d’Esplugues i assessor tècnic d’Esports de l’FMC


14/12/2023

El dossier estadístic ha estat elaborat conjuntament per l’Observatori Català de l’Esport i l’Observatori de la Igualtat de gènere i mostra les dades i les estadístiques desagregades segons gènere sobre els hàbits esportius, pràctica esportiva escolar i universitària, competició, espais esportius, formació en l’àmbit de l’esport i mercat de treball, i així comprendre millor la situació de les dones en l’esport i promoure el canvi per aconseguir la igualtat efectiva.

Entrant en detall, l’informe mostra una tendència positiva cap a la paritat en la majoria d’indicadors analitzats. Tot i així les xifres indiquen que el 73% dels homes i el 65% de les dones de Catalunya es consideren practicants.

La tendència cap a la paritat és més lenta en el nombre de llicències, a Catalunya, l’any 2022 d’un total de 596.951 de llicències federatives, el 27% són dones i el 73% masculines.

Resumint, queda un llarg camí per recórrer per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’esport i l’activitat física, ja que la majoria dels àmbits analitzats a l’estudi encara estan lluny de ser paritaris. Les dones continuen tenint obstacles per assolir tots els drets i eliminar totes les discriminacions que pateixen, situació que s’agreuja si s’hi afegeixen la discapacitat, l’edat, el país de naixement, l’orientació sexual o el risc d’exclusió social.