Ahir la Federació de Municipis de Catalunya va mantenir una primera trobada amb la consellera d’Educació, Anna Simó, per continuar treballant colze a colze per aconseguir el millor sistema educatiu possible als nostres municipis.

En paraules de la vicepresidenta de l’FMC, Alba Pijuan, “ha estat una reunió molt profitosa, de la que cal destacar la cordialitat i la bona entesa a l’hora de treballar una sèrie de punts que hem posat sobre la taula, com per exemple el manteniment de les escoles, la creació de noves places d’educació infantil o el finançament de les escoles de música”


11/01/2024

Pel que fa al manteniment dels centres escolars d’infantil i primària, des de l’aprovació de l'LRSAL els municipis solament tenen l'obligació de conservar, mantenir i vigilar els centres educatius de la seva titularitat. En un dictamen jurídic que va encarregar l’FMC, s’afirma que els subministraments no formen part dels costos de conservació, manteniment i vigilància (ni tan sols en centres de titularitat municipal). Per això, davant l’encariment dels subministraments i de l’agreujament del dèficit financer que viuen els ajuntaments, l’FMC va voler abordar aquesta qüestió amb el Departament d’Educació per trobar-hi una solució.

També vam fer evident la preocupació en el tema de la millora del confort tèrmic en els centres escolars, que sembla que ha de recaure en el món local. Aquesta és una qüestió que també preocupa a la conselleria i ens vam comprometre a abordar aquesta qüestió conjuntament.

Pel que fa als convenis per a les escoles bressol i tots els centres municipals, l’FMC creu que és una qüestió vital per protegir els interessos dels ajuntaments. Els convenis signats amb anterioritat van permetre reclamar a la Generalitat el pagament del terç compromès i que es va deixar d’abonar de forma unilateral. Els nous acords presos pel govern sobre la "gratuïtat” de l’I2, primer amb un import de 1.600 €/alumne i ara de 1.800 €/alumne, no s’han sustentat amb un nou conveni. Des de l’FMC reclamem que es faci. Tant els representants del món local com el govern ens vam emplaçar a trobar una solució que proporcionés més seguretat jurídica als ajuntaments.

Quant al foment de la creació de places 0-3 anys, el govern disposa de 111 milions d’euros de fons europeus que no s’han utilitzat encara. És necessari buscar fórmules que permetin agilitzar els processos de creació de places. Per a això, treballarem en un pla pilot per trobar fórmules que permetin crear places de 0 a 3 anys amb més facilitat per als ajuntaments.

Un altre dels temes abordats en la reunió va ser l’accés per part dels ajuntaments a les dades bàsiques d’educació (com el percentatge de graduats, d’absentisme escolar...); el govern va explicar a l’FMC que hi estan treballant i que al proper mes de març ja es podrà disposar d’informació respecte al curs de tercer d’ESO.

Es va acordar, així mateix, incorporar en la propera Comissió mixta Ensenyament-entitats municipalistes tot el tema del pla d’inversions, especialment les que porten anys de retard, ja que des de l’FMC vam expressar la preocupació que ens fan arribar els ajuntaments en relació amb inversions en equipaments que fa anys que s’estan prometent però que no acaben d’arribar.

També es va abordar el finançament de les escoles de música. Des del Departament ens van explicar que tenien una proposta treballada per fer increments en el finançament. Ara, però, ja no es possible disposar d’aquests recursos. En conseqüència, estan buscant formes de finançament per fer-ho possible.

Altres punts tractats van ser el de la segregació escolar (s’està fent un bon treball, especialment des del món local, amb la creació d’una eina que permetrà tenir més dades per conèixer l’evolució en aquest àmbit); i l’educació a temps complet (hi ha molt d’interès a desenvolupar-ho i enguany es faran estudis per conèixer el cost del possible desplegament).

En la reunió, per part de l’FMC hi van assistir el president Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera; i la vicepresidenta Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega, acompanyats per Susana Mérida, secretària general, i Carolina Telechea, secretària general adjunta.