El president de la Federació de Municipis de Catalunya, Eduard Rivas, i la secretària general, Susanna Mérida; han mantingut aquest matí una reunió amb el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Jordi Cuadras, i el seu director, David Minoves

La reunió ha servit per mostrar la voluntat de les dues entitats de continuar treballant juntes per reivindicar el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat


16/01/2024

Els serveis que presten les administracions, i especialment els ajuntaments, són la base de la cohesió social de les nostres viles i ciutats. La prioritat de l’FMC és treballar per aconseguir un model de finançament local que garanteixi la sostenibilitat econòmica dels ajuntaments; establir un autèntic mapa competencial, que ens reconegui tant les competències pròpies com les impròpies que estem desenvolupant i els recursos econòmics corresponents i reconeixement institucional de la tasca dels ens locals.

El Fons Català, com a agència de cooperació dels municipis de Catalunya té, entre d’altres objectius, actuar com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en casos d’actuacions en situacions d’emergència, i també gestionar de forma conjunta els recursos econòmics, unificant els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes, facilitant un seguiment coordinat dels projectes que es financen, i superant la dispersió d’esforços, duplicitats i limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.

En aquest sentit, a la reunió s’ha acordat tant des de l’FMC com des del Fons Català continuar treballant junts en tot aquest procés. Les dues entitats s’han emplaçat a continuar mantenint trobades per fomentar la col·laboració conjunta per tal de trobar el millor camí de futur del país.